Class 3000 €

1. Heikkinen Jarkko 158.5 dB, 159.5 pts
2. Viitala Aki 152.2 dB, 152.7 pts
3.
4.

Heikkinen Jarkko 158.5 dB, 159.5 pts Viitala Aki 151.9 dB, 152.4 pts
VS VS
Heikkinen Jarkko 158.5 dB, 159.5 pts Viitala Aki 151.9 dB, 152.4 pts
VS VS
VS VS VS VS